USŁUGI

USŁUGI

LOGISTYKA

Usługi spedycyjne:

  • wybór odpowiedniego środka transportu oraz zarządzenie,
  • konfekcjonowanie towaru,
  • czynności manipulacyjne (składowanie, magazynowanie, przeładunek, itp.),
  • sporządzanie dokumentacji przewozowej,
  • ubezpieczenie towaru,
  • wykonanie odpraw celnych,
  • awizowanie przesyłek,
  • uzyskanie wymaganych zezwoleń,
  • optymalizacja kosztów,
  • organizacja przewozów multimodalnych.